Stig Rath Consulting

Jeg gir deg gode råd om klimavennlige kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper.

Fordi jeg kan og liker det.

Kontakt
Om Stig Rath Consulting

Stig Rath Consulting (SRC) tilbyr konsulenttjenester til anleggseiere, entreprenører, rådgivere, leverandører, organisasjoner og myndigheter innenfor fagområdet kuldeanlegg og varmepumper. Med bransjeerfaring fra alle sektorer av kulde- og varmepumpebransjen, ikke bare teknisk, men også på lover, forskrifter, og sikkerhetsstandarder, kan du være sikker på at virksomheten din får profesjonelle og upartiske råd i alle saker som angår ditt behov for ekstern kompetanse.

Er din bedrift/organisasjon på søken etter ekstern kompetanse, så bistår SRC virksomheter med rådgivning, kurs, foredrag, og tekstproduksjon.

SRC dekker kunnskapsbehov i både offentlig og privat sektor om regelverk og teknikk for fagområdene kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper.

SRC tilbyr skreddersydd kompetanseheving gjennom bedriftsintern opplæring eller kurs i egne lokaler i Moss.

Med forfatterutdannelsen i bunnen, har jeg hatt gleden av å skrive alt fra bøker, artikler, nyhetsbrev, og nettsider til brosjyrer og produktkataloger.

Rådgivning på fagområdet kuldeanlegg og varmepumper.

SRC tilbyr et fleksibelt spekter av konsulenttjenester, og løser oppdragsgivers behov med egen ekspertise og hvis nødvendig innleid kompetanse. Min uavhengighet gjør det mulig å gi råd om nye og klimavennlige teknologier uten binding til verken produsenter, leverandører eller entreprenører.

KONTAKT
STIG RATH CONSULTING

Org.nr: NO 886643012 MVA

RING

+47 992 44 233

BESØKSADRESSE

Elisabeth von Hübschs
gate 6, Bygg M:6
1534 Moss