Kurs og foredrag

SRC tilbyr skreddersydd kompetanseheving gjennom bedriftsintern opplæring eller kurs i egne lokaler i Moss. Målet er å levere praktisk/teoretiske kurs relatert til kompetanse innen fagområdene kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper. Jeg har også et godt samarbeid med dyktige leverandører av kurs på fagområder jeg ikke dekker, og henviser gjerne videre til disse.

Kontakt oss
SRC tilbyr kurs i:
  • Kuldeanlegg og varmepumper for innkjøpere
  • Kuldeanlegg og varmepumper for driftspersonale
  • Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED)
  • Forskrift om håndtering av farlig stoff
  • NS EN 378 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav
  • NS EN ISO 22712 Kjølesystemer og varmepumper - Kompetanse for personell
  • NEK IEC 60335-2-40 Varmepumper og klimaanlegg
  • NEK IEC 60335-2-89 Ventilerte kabinett og Plug In

Jeg er en engasjert og kompetent foredragsholder innen mitt fagområde, og har holdt foredrag på alt fra nasjonale konferanser til bedriftsinterne samlinger. Spesielt er jeg opptatt av at kuldeanlegg og varmepumper skal være klimavennlige, og snakker gjerne om de viktigste tiltakene byggeiere og entreprenører kan gjøre for å redusere redusere global oppvarming fra kuldeanlegg og varmepumper.

Jeg har et rikholdig arkiv av presentasjoner og kan enten tilpasse en av disse til ditt behov eller skreddersy et nytt for din bedrift eller ditt arrangement. Store eller små grupper, kort eller lang tid – jeg lager et foredrag som passer din virksomhet og ditt arrangement.

KONTAKT
STIG RATH CONSULTING

Org.nr: NO 886643012 MVA

RING

+47 992 44 233

BESØKSADRESSE

Elisabeth von Hübschs gate 6,
Bygg M:6, 1534 Moss