Kurs

Stig Rath Consulting holder faste kurs i regelverk, standarder og beste praksis for brannfarlige kuldemedier i regi av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening får dette kurset til sterkt subsidierte priser.

Stig Rath Consulting skreddersyr også bedriftsinterne kurs og kundeseminar innen fagområdene kuldemedier, kuldeanlegg og varmepumper. Da med utgangspunkt i kundens egne produktportefølje og behov.

Alle kurs og kundeseminar tilpasses deltakernes kompetanse, og avholdes enten hos kunden eller i egne lokaler i Moss. Kunder er produsenter, grossister, leverandører, kulde- og varmepumpe-entreprenører, og rørlegger- og ventilasjonsbedrifter.

Kontakt oss
kurs
SRC tilbyr kurs i:
  • Innføring i brannfarlige kuldemedier
  • Kuldeanlegg og varmepumper for driftspersonale
  • Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED)
  • Forskrift om håndtering av farlig stoff
  • NS EN 378 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav
  • NS EN ISO 22712 Kjølesystemer og varmepumper - Kompetanse for personell
  • NEK IEC 60335-2-40 Varmepumper og klimaanlegg
  • NEK IEC 60335-2-89 Ventilerte kabinett og Plug In

Jeg er en engasjert og kompetent kursholder innen mitt fagområde, og har holdt kurs for teknikere, prosjektledere, salgsingeniører og toppledere i inn- og utland. Spesielt er jeg opptatt av lære bort hvordan en kan redusere global oppvarming ved å designe klimavennlige og fremtidssikre kuldeanlegg og varmepumper.

Jeg kan skreddersy kurs for din bedrift eller foredrag for ditt kundeseminar. Store eller små grupper, kort eller lang tid – jeg lager kurs og foredrag som passer din virksomhet og ditt arrangement.

KONTAKT
STIG RATH CONSULTING

Org.nr: NO 886643012 MVA

RING

+47 992 44 233

BESØKSADRESSE

Elisabeth von Hübschs
gate 6, Bygg M:6
1534 Moss