Risikovurdering

En viktig årsak til de strenge lovbestemmelsene om risikovurdering, er at kulde-, klima- og varmepumpeanlegg bruker trykksatte gasser. Klimavennlige kuldemedier er ofte også brannfarlige, og ukontrollerte utslipp kan dermed føre til ulykker. Derfor er eier eller bruker av slikt utstyr lovpålagt å foreta grundige risikovurderinger og så skriftlig dokumentere dette, både før installasjonen settes i drift og deretter regelmessig så lenge utstyret er i bruk.

Vi i Stig Rath Consulting har spesialisert oss på å bistå entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere med denne typen risikovurdering, og å sørge for at dette blir dokumentert i tråd med myndighetenes krav.

Kontakt oss
_DSC0971
KONTAKT
STIG RATH CONSULTING

Org.nr: NO 886643012 MVA

RING

+47 992 44 233

BESØKSADRESSE

Elisabeth von Hübschs
gate 6, Bygg M:6
1534 Moss