Er klimanlegget ditt risikovurdert i henhold til myndighetenes krav?

Ifølge Arbeidstilsynet er risikovurderingen hos fem av ti virksomheter for dårlig dokumentert. Risikofaktorene knyttet til kulde-/klimaanlegg og varmepumper er blant områdene som ikke blir godt nok kartlagt. Og dette til tross for at slik riskovurdering er lovpålagt.

Strenge lovkrav om dokumentert risikovurdering
En viktig årsak til de strenge lovbestemmelsene, er at kulde-/klimaanlegg og varmepumper bruker trykksatte gasser. Klimavennlige kuldemedier er ofte også brannfarlige, og ukontrollerte utslipp kan dermed føre til ulykker. Derfor er eier eller bruker av slikt utstyr lovpålagt å foreta grundige risikovurderinger og så skriftlig dokumentere dette, både før installasjonen settes i drift og deretter regelmessig så lenge utstyret er i bruk.

Vi foretar gjerne risikovurderingen for deg
Vi i Stig Rath Consulting har spesialisert oss på å bistå entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere med denne typen risikovurdering, og å sørge for at dette blir dokumentert i tråd med myndighetenes krav. På kundelisten har vi blant annet Flexit, GK Inneklima, Vaillant Group Norge, Norsk Varmepumpeforening, Tine Meierier, og Undervisningsbygg Oslo KF.

Stig Rath er kuldeteknisk ekspert på europeisk nivå. Han arbeider både med sikkerhets- og miljøkravene til kulde-/klimaanlegg og varmepumper, og med krav til installasjon og drift av brannfarlige kuldemedier. Du er derfor sikret at risikovurderinger foretatt av oss alltid er oppdatert på dagens regelverk og standarder.

Har du spørsmål i forbindelse med klimaanlegget ditt?
Ta kontakt med Stig på tlf. +47 99 24 42 33 eller på mail til stig@srcon.no