Global oppvarming

De globale utfordringene som klimaendringene gir er enorme, men den gode nyheten er at løsningene allerede eksisterer – menneskeheten har teknologien og kunnskapen til å fikse det.

Project Drawdown er et klimaendringsprosjekt initiert av Paul Hawken og klimaaktivist Amanda Joy Ravenhill. Sentralt i prosjektet er en liste over de «100 viktigste tiltakene menneskene kan gjøre for raskt å redusere global oppvarming.» Listen, som kun omfatter eksisterende teknologiske løsninger, ble satt sammen av et team på over 200 forskere, forskere, politikere, næringslivsledere og aktivister.

Øverst på listen kom innsamling av HFK-kuldemedier fra eksisterende kuldeanlegg og varmepumper. Dersom verden i perioden 2020 til 2050 klarer å samle inn 87% av HFK-kuldemedier som ellers ville blitt sluppet ut til atmosfæren, kan en unngå utslipp tilsvarende 89,7 gigatons CO2 (karbondioksid).

Sjekk ut https://www.drawdown.org/solutions/materials/refrigerant-management

Situasjonen i verden er den samme som i Norge. Hadde norske myndigheter kontrollert at anleggseiere etterlevde lovpålagte krav om tette kuldeanlegg og varmepumper og retur av brukt HFK, ville regjeringen nådd sine klimamål for 2020.

Ved å følge disse rådene kan du bidra til å redusere global oppvarming:

  • Kontroller regelmessig at eksisterende kuldeanlegg og varmepumper med HFK er tette.
  • Tapp av brukt HFK fra anlegg som skal skrotes, og lever til godkjent mottak.
  • Invester i kuldeanlegg og varmepumper med klimavennlige kuldemedier.
KONTAKT
STIG RATH CONSULTING

Org.nr: NO 886643012 MVA

RING

+47 992 44 233

BESØKSADRESSE

Elisabeth von Hübschs gate 6,
Bygg M:6, 1534 Moss